จะยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์ทำไงดีนะ

ฮีตเตอร์ถูกออกแบบมาให้มีการใช้งานได้เป็นระยะเวลาเป้นปีๆ แต่เรามักพบกับปัญหาฮีตเตอร์มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าปกติ ซึ่งทั้งนี้ก็อาจจะเกิดได้จากทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ แต่บางครั้งเราสามารถยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์ได้ เพียงปฏิบัติตามคำแนะนำ

โดยอันดับแรกนั้นให้เราใช้งานตามค่ากำหนดของฮีตเตอร์ อย่างพวก การจ่ายไฟให้ฮีตเตอร์ ควรตรงตามค่าแรงดันไฟที่ระบุไว้ และหากว่าในชุดฮีตเตอร์มีเส้นฮีตเตอร์มากกว่า 1 เส้นขึ้นไป ควรตรวจสอบการต่อขั้วไฟหรือการต่อสะพานไฟก่อนใช้งานเสียก่อนเพื่อให้ถูกต้อง ทั้งยังต้องมีการดูแลรักษาขั้วไฟของฮีตเตอร์ให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอ ด้วยว่าฮีตเตอร์แต่ละชนิดมีความแตกต่างในสภาวะการใช้งาน เช่น ฮีตเตอร์บางชนิดควรใช้ในอากาศ หรือบางชนิดควรใช้ในของเหลว เพราะฉะนั้นไม่ควรสลับเปลี่ยนสภาวะการใช้งานของฮีตเตอร์ หากฮีตเตอร์ทำงานอยู่ในสภาวะใด ควรคงสภาพนั้นให้ต่อเนื่องที่สุด

หากมีตัวควบคุมอุณหภูมิ ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ ไม่อย่างนั้นหากตัวควบคุมอุณหภูมิเสีย จะทำให้ฮีตเตอร์ทำงานหนักเกินขีดจำกัด ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยครั้งที่ตัวฮีตเตอร์มีคราบสกปรก หรือมีตะกรันเกาะอยู่ ทำให้ความร้อนถ่ายเทออกจากฮีตเตอร์ไม่ดี เกิดความร้อนสะสมที่จุดนั้น อาจทำให้ตัวฮีตเตอร์เสียหาย ส่งผลให้ลวดความร้อนที่อยู่ภายในขาดได้

และสุดท้ายท้ายสุดขอะแนะนะว่าควรเลือกฮีตเตอร์ให้มีขนาดเหมาะสม และแนบกับชิ้นงานให้ได้มากที่สุด โดยทั่วไปแล้วความร้อนจะถ่ายเทได้ดีที่สุดกับของแข็ง ตามด้วยของเหลวและอากาศ หากมีช่องว่างระหว่างฮีตเตอร์กับชิ้นงานมากเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพของการถ่ายเทความร้อนลดลง

Tags: ,

Comments are closed.